mwbr.net
当前位置:首页 >> "谁"的组词有哪些? >>

"谁"的组词有哪些?

是谁(shì shuí )造句:这个铅笔是谁的。 谁的(shuí de)造句:谁的语文书借给我看下。 谁说(shuí shuō)造句:谁说我是个活泼的人,其实我很内向。 怪谁(guài shuí )造句:这件事已经发生了你说怪谁。 谁知(shuí zhī)造句:本来昨天已经...

正是 可是 要是 是非 总是 不是 但是 就是 只是 于是还是 是否 若是 先是 [ shuí ] 1.疑问人称代词:你是~?~何(a.哪一个人;b.诘问,呵问)。~们。~人。~个。 2.任何人,无论什么人:这件事~都不知道。 [ shéi ] 1.代词。 2.表示问人...

【shéi】 谁边 [shéi biān] 释义:哪里;什么地方 例句:人在谁边,今夜玉清眠不眠。 谁个 [shéi gè] 释义:哪一个人。 例句:谁个到达都会消逝。 谁人 [shéi rén] 释义:何人;哪一个。 例句:这事儿谁人不知。 谁谁 [shéi shéi] 释义:1.谁,...

常用词组 谁边、谁何、谁谁、谁昔、兀谁、谁家、谁数、谁生、伊谁、舍我其谁、谁是谁非、吾谁与归、鹿死谁手、姓甚名谁、莫敢谁何等等。

1.吾谁与归 【读音】:[ wú shuí yǔ guī ] 【解释】:我同谁一起相处。指对志同道合者的寻求。 【造句】:总而言之,黑楠表现出了足够的君子风范,微斯人,吾谁与归?都在私下表示,要向黑楠学习,向黑楠致敬。 2.姓甚名谁 【读音】:[ xìng shèn míng...

舍我其谁、 人生自古谁无死、 鹿死谁手、 谁是谁非、 吾谁与归、 谁人、 姓甚名谁、 谁家、 阿谁、 谁谁

谁何 阿谁 谁家 谁人 伊谁 谁堪 谁边 孰谁 何谁 谁个 兀谁 谁料 谁昔 谁侬 谁寻 谁谁 谁当 谁行 他谁 谁数 谁某 大谁 谁分 谁差 谁肯 谁生 谁子 谁氏 谁匡 谁们 谁逻 谁门 舍我其谁 鹿死谁手 吾谁与归 谁是谁非 管谁筋疼 欲谁归罪 姓甚名谁 莫敢...

谁字组词 : 谁匡、谁行、 谁门、谁生、 大谁、谁侬、 谁当、谁分、 孰谁、阿谁、 谁信道、谁家子、 谁之罪、谁是谁非、 舍我其谁、鹿死谁手、 谁死鹿手、欲谁归罪、 莫敢谁何、舍我复谁。

谁组词 : 谁家、谁边、谁人、谁个、谁谁、谁何、谁某、谁氏、谁料、谁们、伊谁、谁子、谁寻、兀谁、谁肯、谁数、他谁、何谁、谁行、谁逻、谁匡、谁差、谁侬、谁生、谁分、大谁、孰谁、谁当、谁门、阿谁、谁信道、谁之罪、谁家子、谁是谁非、舍...

用词组 谁边、谁何、谁谁、谁昔、兀谁、谁家、谁数、谁生、伊谁、舍我其谁、谁是谁非、

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com