mwbr.net
当前位置:首页 >> 《心经》 注音 >>

《心经》 注音

观自在菩萨.行深般若波罗蜜多时.照见五蕴皆空.度一切苦厄.舍利子.色不异空.空不异色.色即是空.空即是色.受想行识.亦复如是.舍利子.是诸法空相.不生不灭.不垢不净.不增不减.是故空中无色.无受想行识.无眼耳鼻舌身意.无色声香...

《般若波罗密多心经》注拼音版 guān zì zài pú sà 。 观 自 在 菩 萨 。 xíng shēn bō ré bō luó mì duō shí 。 行 深 般 若 波 罗 蜜 多 时 。 zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng 。dù yī qiē kǔ è 。 照 见 五 蕴 皆 空 。 度 一 切 苦 厄 。 shě lì ...

这个看你需要汉语版的还是梵文版的,都可以注音的。现成的,不用你那么辛苦。你如果需要,我就发给你

阿利亚哇罗吉帖梭啦,菩提萨埵哇甘比然伯拉芝泥亚巴拉密打查哩庵查拉玛诺,唯亚哇罗吉帝斯玛,般扎斯干达阿萨打斯查,梭巴哇循泥庵巴夏啼斯玛,一哈莎哩布特拉鲁伴循泥庵,循泥亚打一哇鲁伴。鲁巴呐卫打循泥亚打循泥亚打亚哪卫打洒鲁伴,雅鲁伴...

bō rě bō luó mì duō xīn jīng 般 若 波 罗 蜜 多 心 经 guān zì zài pú sà xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí , zhào jiàn wǔ 观 自 在 菩 萨,行 深 般 若 波 罗 蜜 多 时, 照 见 五 yùn jiē kōng dù yī qiē kǔ è shè lì zǐ sè bù yì kōng ...

祈请文?不是很清楚,我只知道诵经前要颂持《炉香赞》(炉香乍热。法界蒙薰。诸佛海会悉遥闻。随处结祥云。诚意方殷。诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨(三称))。然后颂持《开经偈》(无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解...

到寺院流通处请?

阿弥陀佛, 理论上都可以。因为,首先,念梵音肯定没有问题。 第二,寺院里几乎都是念拼音的版本的。师父们每天功课都有心经,都念中文的。 我认为,师兄不必纠结这个问题,选自己喜欢的方式念就可以了。譬如,你有个朋友叫Jack, 不管你用英文喊...

bo(一声) ruo(四声) bo(一声) luo(二声) mi(四声) duo(一声) xin(一声) jing(一声) 希望能帮助到您o(∩_∩)o

都可以,两种读音都对

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com