mwbr.net
当前位置:首页 >> 四年级三位数乘两位数的竖式计算题.急 >>

四年级三位数乘两位数的竖式计算题.急

1. 39×53 2. 194×28 3. 145×27 4. 160×30 5. 375×46 6. 314×35 7. 144×50 8. 106×40 9. 560×82 10. 145×12 11. 134×24 12. 425×36 13. 237×82 14. 322×24 15. 679×13 16. 286×35 17. 143×16 18. 152×23 19. 246×34 20. 360×24 21. 141×59 22. 16...

2 > 381 * 24 = 3 > 613 * 62 = 4 > 763 * 33 = 5 > 888 * 14 = 6 > 357 * 96 = 7 > 963 * 69 = 8 > 231 * 96 = 9 > 768 * 77 = 10 > 802 * 45 = 11 > 218 * 29 = 12 > 498 * 71 = 13 > 227 * 82 = 14 > 756 * 11 = 15 > 654 * 50 = 16 > 422 * ...

580x12=766x53=910x40=105x99=506x44=869x35=777x20=206x12=230x45=723x19= 竖式:每一个过渡数都是由上一个过渡数变化而后,上一个过渡数的个位数乘以2,如果需要进位,则往前面进1,然后个位升十位,以此类推,而个位上补上新的运算数字。 乘...

只是题吗? 245*65 359*98 148*49 ……

先用个位去乘三位数的每一位,再用十位去乘三位数的每一位最后把乘得的积相加 给你举几个例子: 123 × 21 = 2583 345 × 24 = 8280

3位数乘2位数竖式 只要对齐各位竖式计算即可 给你举几个例子: 123 × 21 = 2583 345 × 24 = 8280 竖式见图:

四十道三位数乘两位数的乘法题如下: 79*324= 570*79= 405*81= 762*21= 683*71= 732*83= 790*39= 55*583= 193*22= 946*19= 56*491= 93*455= 77*185= 87*476= 508*77= 377*63= 65*128= 57*159= 576*41= 38*882= 487*83= 64*954= 961*88= 72*437= ...

第七册数学《乘数是三位数的乘法》测试E卷 姓名: 一、 口算题。(6分) 13×8125= 4×19×25= 920+0= 68×500= 406×60= 8×9+6×9+16×9= 二、 填空。(16分) (1)乘法的运算定律有( )、( )和( )。 (2)358×120=( )×12,95×240=24×( )。 ...

用它们的乘积除一种一个乘数,结果等于另外一个乘数,证明计算正确。不等,就说明不正确,需要你重新计算

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com