mwbr.net
当前位置:首页 >> 小学六年级上册简便计算题五道(简单点) >>

小学六年级上册简便计算题五道(简单点)

7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4 1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35 0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6 0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5 14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28 (2.5-0....

把所有的答案都写出来

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3

3x-2x+110-96=399

UE获得合法

采纳一下吧 灰常感谢啦

1 化简比 5/6:8/9 1/3:3/2 21:35 1.25:2 12/18 2.求比值 4:9 0.5:0.15 24:36 2/3:8/9 0.9:1/3 3.应用题 1、一条公路,已经修的与剩下的长度比是8:7,如果知道剩下的长是245千米,那么这条公路已经修的长是多少千米? 2.为了做好甲型H1N1流感卫生...

哎呦,我说呀老师问你为什么写不完作业的时候你就提起板凳跟他干。

我的天,好好学习吧孩子。 再说你这问题问的有点抽象啊

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14 12....

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com