mwbr.net
当前位置:首页 >> 形容时间慢的两字词语 >>

形容时间慢的两字词语

亘古 永恒 久远 悠久 千古 永久 亘古 永恒 久远 悠久 千古 永久 亘古 永恒 久远 悠久 千古 永久 亘古 永恒 久远 悠久 千古 永久

形容时间长的两字词语例子: 很久,永远,日久,年深,千秋,万代,万古,悠久 ,漫长, 三秋, 长年,累月。 形容时间长的四字成语: 1.三年五载 :形容很长的时间。 2.沧海桑田 :意思是大海变成农田;农田变成大海。比喻世事变化很大。 3.永生...

形容时间长的两字词,关键是到底形容多长时间?以下可供参考: 最长的时间:永恒、亘古、永久、永远等; 长期的时间:经年、累月、长期、久远等; 较长的时间:短期、久之、日久、几天等。

1、【成语】: 日长似岁 【拼音】: rì cháng sì suì 【解释】: 一天像一年一样长。形容时间过得太慢。 【出处】: 宋·陆游《秋思》诗:“日长似岁闲方觉,事大如天醉亦休。” 2、【成语】: 度日如年 【拼音】: dù rì rú nián 【解释】: 过一...

形容时间过得慢的四字词语有: 1.度日如年[dù rì rú nián]:过一天象过一年那样长。形容日子很不好过。 2.望眼欲穿[wàng yǎn yù chuān]:眼睛都要望穿了。形容盼望殷切。 3.三年五载[sān nián wǔ zǎi]:三、五:表示大概数量;载:年。指多年。 ...

1、片刻 [ piàn kè ]:一会儿,短暂时间。 造句:稍等我片刻,马上就可以走了。 2、刹那 [ chà nà ]:极短的时间;一念之间。 造句:只不过是一刹那间,两车就相撞在一起了。 3、霎时 [ shà shí ]:极短的时间,片刻。 造句:霎时,就下起了倾盆...

稍后 不久 转眼 霎时 霎那 片刻 眨眼 须臾 刹那 瞬时 俄而 少顷 未几 弹指 顷刻 即刻 旋即 刹时 等 飞逝 流逝

几度风雨 几度春秋 磨磨蹭蹭 蹉跎岁月 流金岁月 逝水流年 度日如年 一日不见 如隔三秋 视日如年 日长似岁 一日三秋 以日为年 苦度春秋

沧海桑田,天长地久,持之以恒,铁树开花,青山不老,海枯石烂,猴年马月,日积月累,地老天荒,一日三秋,古往今来,有朝一日,度日如年,旷日持久,经久不衰,古今中外,三年五载,长年累月,遥遥无期,千秋万代,年复一年,久而久之,暮暮朝朝,子孙万代,天长日久,千...

度日如年 【近义】岁月难熬 【反义】度年如日、光阴似箭、日月如梭 【释义】过一天象过一年那样长。形容日子很不好过。 【出处】宋·柳永《戚氏》:“孤馆度日如年。” 【用例】感承众头领好意相留,只是小可~,今日告辞。(明·施耐庵《水浒全传》...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com